menu dblex
vara slagen till slant
verb
vara hjälplös

Alla synonymer går att klicka på.