menu dblex
vara slående
verb
sticka i ögonen

Alla synonymer går att klicka på.