menu dblex
vara skyldig för
verb
häfta

Alla synonymer går att klicka på.