menu dblex
vara rädd för
verb
rygga
sky
frukta
fasa
ana

Alla synonymer går att klicka på.