menu dblex
vara prydlig
verb
vara till sin fördel

Alla synonymer går att klicka på.