menu dblex
vara på väg
verb
nalkas
komma
vara i anmarsch

Alla synonymer går att klicka på.