menu dblex
vara på luffen
verb
luffa
loda

Alla synonymer går att klicka på.