menu dblex
vara på det klara med
verb
veta
inse
vara medveten om
förstå

Alla synonymer går att klicka på.