menu dblex
vara otrogen
verb
bedra

Alla synonymer går att klicka på.