menu dblex
vara otät
verb
dra
läcka

Alla synonymer går att klicka på.