menu dblex
vara ostadig
verb
variera
fluktuera
skifta
förändras

Alla synonymer går att klicka på.