menu dblex
vara orubblig
verb
bestå

Alla synonymer går att klicka på.