menu dblex
vara ohörsam
verb
göra passivt motstånd

Alla synonymer går att klicka på.