menu dblex
vara ofrånkomlig
verb
ligga i sakens natur

Alla synonymer går att klicka på.