menu dblex
vara nog
verb
räcka
förslå

Alla synonymer går att klicka på.