menu dblex
vara nöjd med
verb
foga sig
finna sig i
gilla
godkänna
hålla till godo med

Alla synonymer går att klicka på.