menu dblex
vara nödvändig
verb
kräva

Alla synonymer går att klicka på.