menu dblex
vara nödlidande
verb
lida nöd

Alla synonymer går att klicka på.