menu dblex
vara närvarande
verb
övervara
bevista
besöka
delta
vara tillstädes
åse
se på
vara med
vara synlig

Alla synonymer går att klicka på.