menu dblex
vara närgången
verb
antasta

Alla synonymer går att klicka på.