menu dblex
vara nära att
verb
hålla på
vara i färd med
vara på väg att
stå i begrepp att
ha på läpparna

Alla synonymer går att klicka på.