menu dblex
vara medgörlig
verb
jämka

Alla synonymer går att klicka på.