menu dblex
vara med på
verb
instämma
biträda
ansluta sig till
gå med på
instämma i
gilla
hålla med
samtycka

Alla synonymer går att klicka på.