menu dblex
vara med
verb
delta
deltaga
närvara
ställa upp
vara med på ett hörn
vara närvarande
följa
ledsaga
finnas med

Alla synonymer går att klicka på.