menu dblex
vara likalydande
verb
stämma överens

Alla synonymer går att klicka på.