menu dblex
vara långsam av sig
verb
söla
drösa
vara trög
inte göra sig någon brådska

Alla synonymer går att klicka på.