menu dblex
vara kort på
verb
ha ont om

Alla synonymer går att klicka på.