menu dblex
vara knepig
verb
sitta hårt åt

Alla synonymer går att klicka på.