menu dblex
vara klart upplyst
verb
stråla

Alla synonymer går att klicka på.