menu dblex
vara karl för sin hatt
verb
göra sig gällande

Alla synonymer går att klicka på.