menu dblex
vara jämngod med
verb
gå upp emot

Alla synonymer går att klicka på.