menu dblex
vara intagen av
verb
vara intagen i
svärma för
vara kär i
älska

Alla synonymer går att klicka på.