menu dblex
vara inställsam
verb
fjäska
krusa
lisma

Alla synonymer går att klicka på.