menu dblex
vara i verksamhet
verb
fungera
vara i gång

Alla synonymer går att klicka på.