menu dblex
vara i vägen
verb
hindra
stå i vägen
ta mot
ta emot
skymma
ställa till besvär

Alla synonymer går att klicka på.