menu dblex
vara i gång
verb
röra sig
fungera
vara i rörelse
vara i omlopp
arbeta

Alla synonymer går att klicka på.