menu dblex
vara i farten
verb
cirkulera
vara gängse
vara i elden

Alla synonymer går att klicka på.