menu dblex
vara i elden
verb
sträva
kämpa
arbeta
ligga i
strida
vara i farten
slåss

Alla synonymer går att klicka på.