menu dblex
vara i delo med någon
verb
gräla
tvista
bråka
disputera
komma ihop sig
bli osams med
ha en dispyt

Alla synonymer går att klicka på.