menu dblex
vara herre över
verb
behärska
kontrollera
regera
vara mäktig
äga

Alla synonymer går att klicka på.