menu dblex
vara herre
verb
dominera

Alla synonymer går att klicka på.