menu dblex
vara höjd över alla misstankar
verb
vara oförvitlig

Alla synonymer går att klicka på.