menu dblex
vara häftigt upprörd
verb
svalla

Alla synonymer går att klicka på.