menu dblex
vara giltig
verb
gälla
hålla streck

Alla synonymer går att klicka på.