menu dblex
vara gemen
verb
nedlåta sig

Alla synonymer går att klicka på.