menu dblex
vara gängse
verb
gälla
råda
härska

Alla synonymer går att klicka på.