menu dblex
vara fast besluten att
verb
ämna
mena

Alla synonymer går att klicka på.