menu dblex
vara försjunken i tankar
verb
meditera

Alla synonymer går att klicka på.