menu dblex
vara förljugen
verb
gå med skygglappar

Alla synonymer går att klicka på.