menu dblex
vara förenad med
verb
medföra
föra med sig
innebära
vidlåda
åtfölja
hänga ihop med

Alla synonymer går att klicka på.